Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Total Protez

Total Protez

HİÇ DİŞSİZ BİR AĞIZDA PROTEZ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

1. İmplant Üzerine Sabit Porselen Köprü 

Durumun gereksinimine göre beş veya altı adet implant konularak sabit bir protez yapılabilir.  

Avantajları:

● Dişler sabit olacağından kullanımında hiçbir zorluk yoktur.
● Hasta takılıp çıkarılan bir protez kullanmanın psikolojik baskısından kurtulur.
● Estetik yönden son derece tatmin edici bir sonuç verir.
● Proteze adapte olma süresi diğer yöntemlere göre çok daha kısadır.


Dezavantajları:

● Her hastada uygulanamaz, kişinin kemik yapısı bu işlem için uygun ve yeterli olmak zorundadır.
● Çok sayıda implant yapılması gerektiğinden maliyeti oldukça yüksektir.


2. İmplant+Topuz Başlıklı Bağlayıcı

Bu seçenekte çeneye iki adet implant konur. Bu implantların üzerinde topuz şeklinde metal çıkıntılar vardır. Protezin içinde de bu çıkıntıların oturacağı özel yuvalar mevcuttur. Protez implantlar üzerine yerleştirildiğinde, bu topuzlara kilitlenerek ağızda hareketsiz halde kalır ve protez bu sayede rahatça kullanılabilir.

Avantajları:

● Az sayıda implant kullanılarak tutuculuğu iyi bir proteze sahip olunabilir

● Göreceli olarak implantlı seçenekler içinde en ekonomik olanıdır.

● Kemik yapısı zayıf ve çok yaşlı kişilerde bile kolayca uygulanabilir

● Üst çene protezlerinde damak kısmı açık bir şekilde yapılabilir. Normalde implant kullanılmadan bir protez yapıldığında bu kısım (damak) protez tarafından örtülecek şekilde yapılmak zorundadır.

Dezavantajları:

● Döküm barlı protezlere göre tutuculuk daha azdır.

● İmplantların bir tanesi kaybedildiğinde buraya yeni bir implant yapılması şarttır.

● Zamanla protezin içindeki topuzların bağlantı yerleri deforme olabilir ve bunları değiştirmek gerekebilir.

3. İmplant+Döküm Metal Bar Şeklinde  Bağlayıcı 

Bu seçenekte duruma göre çeneye iki veya dört implant konur bu implantlar üzerine laboratuarda özel bir metal döküm bar hazırlanır bu bar implantlar üzerine bağlanır. Protezin içinde de bu bara uyumlu tutucu bir parça vardır böylece protez bar üzerine konulduğunda hiç kımıldamadan durur ve rahatça kullanılabilir.

Avantajları:
● Dört implant üzerine yapılmışsa, implantların bir tanesi kaybedilse bile kalanlarla protezi kullanmaya devam edilebilir.
● Az sayıda implant kullanılarak tutuculuğu çok iyi bir proteze sahip olunabilir.
● Göreceli olarak sabit protezli implantlı seçenekler arasında ekonomik sayılabilir.
● Protez içi tutucu kısmın deformasyon olasılığı çok düşüktür.
● Zamanla protezin çeneye gömülmesi riski ortadan kalkar.
● Üst çene protezlerinde damak kısmı açık bir şekilde yapılabilir. Normalde implant kullanılmadan bir protez yapıldığında bu kısım (damak) protez tarafından örtülecek şekilde yapılmak zorundadır.

Dezavantajları:
● İmplant üstü sabit porselen kuron yapılan (1. seçenek) vakalara göre adaptasyonu ve kullanımı biraz daha zordur.
● Yine implant üstü sabit porselen kuron yapılan (1. seçenek) vakalara göre her şekilde takılıp çıkarılabilen bir protez söz konusudur.
● Topuz tutuculu protezlere göre %25 daha pahalıdır.

4. Tam Total Protez
Bu seçenek, implantın olmadığı yıllardan beri Kullanıma gelen bir yöntemdir. Çene kemiklerinin durumu implant yapımına uygun olmadığı, hastanın genel sağlık durumunun implant için elverişli olmadığı durumlarda da bu yöntem seçilir. Hastanın implant ve implant üstü protezin yüksek maliyetini karşılamakta zorlandığı durumlar bu yöntemin seçilmesinin temel nedenidir. Tam protez kullanan hastalar Özellikle alt çenede ciddi tutuculuk problemi yaşamaktadır. Özellikle, dişler kemik erimesi nedeniyle kaybedilmişse ve geriye kalan çene kemiği protezi taşıyacak durumda değilse bu sorun daha da derinleşmektedir. protez her an ağızdan çıkacak gibi hissedilmekte hasta genellikle konuşmaktan, gülmekten çekinmektedir.

Avantajları :
● Mevcut seçenekler arasında en ucuz olanıdır.
● Yapımı kolaydır fazla zaman gerektirmez
● Çene kemiklerinin durumu iyi ise ve hasta protezi yeterince ● benimsiyorsa kolay adapte olunabilir.

Dezavantajları:
● Tutuculuk oldukça azdır.
● Çiğneme ve konuşma fonksiyonu çok rahat değildir.
● Ağızdan kolayca çıkabilir.
● Üst çenede çok nadir durumlar dışında damak kısmı mutlaka kapalı olmak zorundadır.
● Hastalar tarafından psikolojik olarak kabullenilmesi zor bir protez türüdür.

 

KISMİ DİŞSİZLİK OLAN AĞIZLARDA PROTEZ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

1. İmplant Üzerine Sabit Porselen Köprü

Dişsiz alanın uzunluğuna göre değişen sayıda implant konularak sabit bir protez yapılabilir.

Avantajları:

Dişler sabit olacağından kullanımında hiçbir zorluk yoktur.
Hasta takılıp çıkarılan bir protez kullanmanın psikolojik baskısından kurtulur.
Estetik yönden son derece tatmin edici bir sonuç verir.
Proteze adapte olma süresi diğer yöntemlere göre çok daha kısadır.


Dezavantajı:

Her hastada uygulanamaz, kişinin kemik yapısı bu işlem için uygun ve yeterli olmak zorundadır.

 

2.Hareketli Parsiyel Protez

Bu seçenekte hastaya kendisinin takıp çıkartabileceği bir protez hazırlanır.

Avantajları:

İmplant üstü seçeneğine göre daha ucuz olabilir.
Yapımı kolaydır fazla zaman gerektirmez
Çene kemiklerinin durumu iyi ise ve hasta protezi yeterince benimsiyorsa kolay adapte olunabilir.


Dezavantajları:

Sabit köprüye göre ağızda daha fazla yer kaplarlar.
Bazı durumlarda estetiği sağlamak daha zordur.
Sabit köprüye oranla çiğneme ve konuşma fonksiyonu çok rahat değildir.
Üst çenede damağın, alt çenede de alt ön dişlerin dil kısmından metal bir parça geçer.
Hastalar tarafından psikolojik olarak kabullenilmesi sabit proteze göre daha zor olan protez türüdür.


Hareketli protez çeşitleri nelerdir?

  • Total protezler ( tamamen dişsiz ağızlara uygulanan damaklar )
  • Parsiyel protezler ( kısmen dişsiz ağızlara uygulanan kancalı metal destekli veya metalsiz damaklar )
  •  Hassas tutuculu protezler ( kısmen dişsiz ağızlara uygulanan kancasız metal destekli damaklar

Parsiyel Protez nedir?

Ağızda eksilen dişlerin yerini doldurmak amacıyla, metal gövdeli ve mevcut dişlere metal kroşeler (teller) veya özel hassas tutucular yardımıyla tutunan, eksik dişleriniz yerine yapay hazır dişlerin yerleştirildiği, hasta tarafından takılıp çıkartılabilen protezlerdir.

Hassas Bağlantılı Protez nedir?

Kısmi diş eksikliğinde kullanılan dişer bir protez çeşididir. Protezin tutucululu parsiyel protezdeki gibi kroşelerle değil hassas bağlantğ denilen dişi ve erkek parçalarla sağlanır.

Ağızdaki dikey boyut mesafesine göre dikey sürgü ya da topuz sürgü kullanılır. Diğer hareketli protez tiplerine göre daha estetiktir. Fakat bu sistem daha pahalıdır.

Bu protezler estetik, tutuculuk ve sağllk açısından klasik parsiyel protezlerden çok daha üstündür.

 

Önceki
Zirkonyum Kuron - Köprü Protez - Lamina
Sonraki
Ortodonti